Patarlių 25:15

Patarlių 25:15 LBD-EKU

Kantrumu teisėjas gali būti palenktas, o lipšnus liežuvis gali perlaužti kaulą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 25:15