Patarlių 24:20

Patarlių 24:20 LBD-EKU

nes nedoras žmogus neturi ateities, ir nedorėlių žibintas užgęsta.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 24:20