Patarlių 24:19

Patarlių 24:19 LBD-EKU

Nesikarščiuok dėl piktadarių, nepavydėk nedorėliams
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 24:19