Patarlės 23:28

Patarlės 23:28 LBD-EKU

be to, ji tyko iš pasalų savo grobio ir daugina neištikimųjų skaičių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlės 23:28