Patarlės 23:25

Patarlės 23:25 LBD-EKU

Tebūna laimingi tavo tėvas ir motina; tedžiūgauja tavo gimdytoja.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlės 23:25