Patarlės 23:23

Patarlės 23:23 LBD-EKU

Įsigyk tiesos ir neparduok jos; pirkis išminties, pamokymo ir supratimo.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share