Patarlių 21:29

Patarlių 21:29 LBD-EKU

Nedoras žmogus įžūlus, o doras kreipia dėmesį į savo kelią.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 21:29