Patarlių 21:28

Patarlių 21:28 LBD-EKU

Melagingas liudytojas bus sutrikdytas, bet kas tikrai žino, tas paliudys sėkmingai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 21:28