Patarlių 21:27

Patarlių 21:27 LBD-EKU

Nedorėlių atnašaujama auka pasibjaurėtina, ypač kai atnašaujama gėdingu tikslu.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 21:27