Patarlių 21:12

Patarlių 21:12 LBD-EKU

Teisusis stebi nedorėlio namus ir nubloškia nedorėlius į pražūtį.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 21:12