Patarlių 19:18

Patarlių 19:18 LBD-EKU

Savo vaiką griežtai pamokyk, nes tai teikia viltį, bet netrokšk jo mirties.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 19:18