Patarlės 18:23

Patarlės 18:23 LBD-EKU

Vargdienis turi kalbėti kaip maldautojas, o turtuolis atsakinėja šiurkščiai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlės 18:23