Patarlės 17:7

Patarlės 17:7 LBD-EKU

Kilnūs žodžiai netinka kvailajam, juo labiau – melas kilmingajam!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share