Patarlės 17:13

Patarlės 17:13 LBD-EKU

Kas už gera atsilygina piktu, tas nelaimės iš savo namų niekada neišvarys.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share