Patarlės 16:27

Patarlės 16:27 LBD-EKU

Niekšas stengiasi padaryti žalos kitiems, o jo kalba – svilinanti ugnis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share