Patarlių 14:28

Patarlių 14:28 LBD-EKU

Karaliaus didybė – gausi tauta, o valdovas be tautos – niekas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 14:28