Patarlių 14:21

Patarlių 14:21 LBD-EKU

Kas niekina savo artimą, tas nusideda, o gera darantis vargšui būna laiminamas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share