Patarlės 13:8

Patarlės 13:8 LBD-EKU

Turtingas žmogus turi turtų savo gyvasčiai išpirkti, o vargšas niekada negirdi grasinimo.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share