Patarlės 13:13

Patarlės 13:13 LBD-EKU

Kas paniekina žodį, tas užsitraukia pražūtį, o kas gerbia įsakymą, tam bus atlyginta.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share