Patarlės 12:7

Patarlės 12:7 LBD-EKU

Parblokšk nedorėlius, ir nieko iš jų nelieka, o teisių žmonių namai stovi tvirtai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share