Patarlės 11:5

Patarlės 11:5 LBD-EKU

Doro žmogaus teisumas išlygina jo kelią, o nedorėlis pargriūva per savo nedorumą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlės 11:5