Patarlių 11:29

Patarlių 11:29 LBD-EKU

Kas kamuoja savo šeimyną, tas paveldi vėją, o kvailys yra išmintingųjų vergas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 11:29