Patarlės 11:27

Patarlės 11:27 LBD-EKU

Kas stengiasi daryti gera, tas užsitarnaus malonės, o kas ieško pikta, tą ištiks pikta.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share