Patarlių 10:24

Patarlių 10:24 LBD-EKU

Ko nedorėlis bijo, tas jį ir užklumpa, o ko teisieji ilgisi, tai ir bus jiems suteikta.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 10:24