Patarlių 10:23

Patarlių 10:23 LBD-EKU

Kaip pikto darymas pralinksmina kvailąjį, taip išmintis – supratingą žmogų.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 10:23