Patarlių 10:18

Patarlių 10:18 LBD-EKU

Melagio lūpos slepia neapykantą, o kas skleidžia apkalbas, tas kvailys.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 10:18