Skaičių 7:72

Skaičių 7:72 LBD-EKU

Vienuoliktą dieną – Ašero žmonių vadas Ochrano sūnus Pagielis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share