Skaičių 7:66

Skaičių 7:66 LBD-EKU

Dešimtą dieną – Dano giminės vadas Amišadajo sūnus Ahiezeras.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 7:66