Skaičių 5:16

Skaičių 5:16 LBD-EKU

Tada kunigas atves ją į priekį ir pastatys VIEŠPATIES akivaizdoje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 5:16