Skaičių 4:44

Skaičių 4:44 LBD-EKU

sąraše įrašytų pagal jų kiltis, buvo trys tūkstančiai du šimtai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share