Skaičių 4:42

Skaičių 4:42 LBD-EKU

Įtrauktųjų į sąrašą iš Merario kilčių pagal jų kiltis ir protėvių namus
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share