Skaičių 4:21

Skaičių 4:21 LBD-EKU

Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share