Skaičių 34:27

Skaičių 34:27 LBD-EKU

iš Ašero giminės – vadas Šelomio sūnus Ahihudas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share