Skaičių 33:50

Skaičių 33:50 LBD-EKU

Moabo lygumose palei Jordaną prie Jericho VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 33:50