Skaičių 33:41

Skaičių 33:41 LBD-EKU

Iškeliavę nuo Horo kalno, jie pasistatė stovyklą prie Calmonos.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 33:41