Skaičių 33:33

Skaičių 33:33 LBD-EKU

Iškeliavę iš Hor Gidgado, pasistatė stovyklą prie Jotbatos.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 33:33