Skaičių 33:3

Skaičių 33:3 LBD-EKU

Jie iškeliavo iš Ramzio pirmo mėnesio penkioliktą dieną. Dieną po Paschos izraelitai išėjo drąsiai, visam Egiptui matant.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 33:3