Skaičių 33:17

Skaičių 33:17 LBD-EKU

Iškeliavę iš Kibrot Taavos, pasistatė stovyklą prie Hacerotų.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 33:17