Skaičių 33:15

Skaičių 33:15 LBD-EKU

Iškeliavę iš Refidimų, pasistatė stovyklą Sinajaus dykumoje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share