Skaičių 31:51

Skaičių 31:51 LBD-EKU

Mozė ir kunigas Eleazaras priėmė iš jų auksą ir visokius dirbinius.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share