Skaičių 3:49

Skaičių 3:49 LBD-EKU

Tad Mozė paėmė išpirkimo pinigus iš tų, kurie viršijo levitų išpirktuosius
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share