Skaičių 3:37

Skaičių 3:37 LBD-EKU

taip pat kiemą supančiais stulpais drauge su pastovais, kuoleliais ir virvėmis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share