Skaičių 3:33

Skaičių 3:33 LBD-EKU

Merariui priklausė machlių kiltis ir mušių kiltis. Tokios tat buvo merarių kiltys.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share