Skaičių 3:29

Skaičių 3:29 LBD-EKU

Kehatų kiltys turėjo statytis palapines į pietus nuo Padangtės.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share