Skaičių 3:18

Skaičių 3:18 LBD-EKU

Štai Geršono sūnų vardai pagal jų kiltis: Libnis ir Šimėjas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share