Skaičių 3:17

Skaičių 3:17 LBD-EKU

Levio sūnų vardai: Geršonas, Kehatas ir Meraris.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share