Skaičių 27:15

Skaičių 27:15 LBD-EKU

Mozė kalbėjo VIEŠPAČIUI, tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share