Skaičių 26:60

Skaičių 26:60 LBD-EKU

Aaronui gimė Nadabas, Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 26:60