Skaičių 26:28

Skaičių 26:28 LBD-EKU

Juozapo palikuonys pagal jų kiltis: Manasas ir Efraimas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 26:28