Skaičių 25:3

Skaičių 25:3 LBD-EKU

Izraeliui prijunkus prie Peoro Baalo, VIEŠPATS įniršo ant Izraelio.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share